Výhody vrtané studny

...a porovnání se studnou kopanouVrtaná studna


Výhody:

Studna vrtaná využívá celý zvodnělý kolektor a přítok do studny je stálý i při minimálních srážkách. Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší. Snadné provedení vyvrání studny (vrt se stihne provést většinou za jeden den a dochází k minimálnímu poškození terénu. Snadná a velmi praktická čerpadlová instalace. Náklady jsou úměrné výsledku.


Neýhody:

Nížší akumulace, ale vysoký přítok (akumulace není potřeba)Kopaná studna


Výhody:

větší akumulace.


Neýhody:

U kopané studny je jímání vody možné jenom dnem a při poklesu srážek je nesnadný nástup hladiny. Jímá pouze vodu povrchovou a podpovrchovou vody. Vysoké náklady zde neodpovídající výsledku.
VerdiktU vrtané studny jsme schopni umístit čerpadlo až pod vlastní zvodeň a využít tak všechny vodní přítoky. Studna vrtaná je tedy rozhodně výhodnější.


Další informace naleznete v sekci návratnost studny. Ceník vyvrtání studny a kompletních prací naleznete zde.