Vrtané studny

Vlastní vrtaná studna?

Na 90% obyvatel je sice zásobováno z veřejného vodovodu, a mohlo by se tak někomu zdát, že je studna přežitek, ale není to pravda. V současnosti je pořízení vlastní studny populární.

Na základě průzkumu, který uskutečnilo koncem 90. let Národní referenční centrum pro pitnou vodu při Státním zdravotním ústavu Praha, se zjistilo, že jeden a půl milionu obyvatel se trvale zásobuje z individuálních zdrojů pitné vody. Vysoká cena upravené vody z vodovodu patrně stále nutí větší počet lidí, aby vodu z vlastní studny používali přinejmenším jako vodu užitkovou.

Průměr otvoru pro vrtanou studnu se určí s ohledem na využití studny. Je třeba brát v potaz také potřebný vnitřní průměr pažnice, který je dán typem a velikostí čerpadla. Většinou se volí Ø 120 – 160 mm. Méně obvyklejší vrty jsou s průměrem 300 mm a více. Více informací o konstrukci vrtané studny

Podívejte se, jak vrtání studní probíhá.

Jaká je návratnost vrtané studny?