Technologie vrtané studny

Vrtání studní provádíme technologií rotačně příklepovou.

U každé vrtané studny používáme nejnovějších poznatků, jako například dvojité pažení, což je ,,odclonění" nestabilního podloží pažnicí o průměru 160 mm.

Atestovaný materiál

Při vrtání studny používáme výhradně atestovaný materiál.
Vložky používáme minimálně o průměru 125 mm.

V případě nutnosti vyvložkování průměrem menším, poskytujeme SLEVU 50% / 1m !!

Vrtané studny jsou bez kontaminace z povrchové vody

Pouze technologie vrtu umožňuje utěsnit stěny vrtané studny tak, že může zamezit průniku vody z vyššího zdroje. Z toho důvodu provádíme vrtay vždy hlouběji, než u kopaných studní. Pakliže nám však stačí podpovrchová voda, v takovém případě se spokojíme i s mělčím vrtem, což bude rychlejší než kopání.