Studny

Co je lepší? Vrtaná studna nebo studna kopaná?

KOPANÉ STUDNY

Kopané studny

Kopaná studna má celkem velkou akumulaci. Jelikož ale nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu.

Tyto studny většinou jímají první zastihlý horizont podzemní vody, který bývá v přímé souvislosti se srážkovou vodou, takže jsou závislé na srážkách a v suchých letních obdobích nebo v obdobích zimních holomrazů poměrně kolísají jejich hladiny.

Výhody:
- větší akumulace

Nevýhody:
- obtížný nástup hladiny při poklesu srážek
- jímání povrchové a podpovrchové vody (a to pouze dnem)
- vysoké náklady, které neodpovídají výsledku


VRTANÉ STUDNY

U vrtané studny je nutno počítat s větší hloubkou než u studny kopané, hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, respektive dostatečným přítokem podzemní vody.

Vrtané studny

Oproti kopané studni jímá vrtaná studna hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na srážkách, a její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda mívá lepší jakost. U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a jímat pouze zvolenou zvodeň.

Vystrojovací materiály musí mít atesty na pitnou vodu pro vrtané studny, a musí být zdravotně nezávadné.
Často vídáme již hotové vrtané studny, u kterých byl použit materiál pro kanalizační potrubí. Ten je sice levný, avšak naprosto nevhodný!

Výhody:
- snadné provedení (samotné vrtání studny zabere 1 den)
- hydraulicky dokonalá studna
- stálý přítok i v době nízkých srážek
- využívá celý zvodnělý kolektor
- jednoduchá a velice praktická instalace čerpadel
- vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
- minimální poškození stávajícího terénu
- náklady jsou úměrné výsledku (ceník vrtané studny)

Nevýhody:
- menší akumulace (řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná)

Vrtané studny

Z výše uvedeného textu nám tedy plyne, že vrtané studny jsou výhodnější.
Máte-li k nám jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit. Vrtané studny z Polné, Vám rádi poradí.